• Penghantaran setiap hari bermula 5PM-9PM. CS: 016-7494565 Download Apps
icon-search
icon-search

POLISI PRIVASI

Melindungi privasi anda dan kerahsiaan maklumat peribadi anda sangat penting kepada kami. Dasar Privasi ini menerangkan mengapa kami mengumpulkan maklumat peribadi dan cara kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan, menyimpan dan melindungi maklumat peribadi anda. Ia juga menerangkan bagaimana anda boleh mengakses, membetulkan, mengemas kini atau memadam apa-apa maklumat peribadi yang diberikan kepada kami, atau membuat aduan jika anda mempunyai kebimbangan.

APAKAH MAKLUMAT PERIBADI KAMI BERUMPANG?

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi termasuk nama, jantina, tarikh lahir, alamat, nombor telefon dan e-mel.

Kami tidak mengumpul maklumat kewangan anda atau menyimpan nombor kad kredit yang digunakan untuk membeli produk atau perkhidmatan kerana maklumat ini dikumpulkan oleh institusi kewangan yang mempunyai dasar privasi mereka sendiri. Sekiranya anda menerima permintaan untuk memberikan maklumat peribadi sensitif (seperti butiran kad kredit) dalam e-mel, jangan berikan maklumat ini kerana permintaan itu mungkin palsu.

ANDA MEMILIKI PERTANYAAN ATAU TERSEBUT?

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi kami atau jika anda mempunyai aduan, sila hubungi kami di sini dengan kebimbangan anda dan kami akan berusaha untuk bertindak balas terhadap permintaan anda dalam masa 30 hari.

Telefon: +60123042161

E-mel: [email protected]

Your cart is currently empty.
Continue shopping